Wednesday, December 16, 2009

Sunday, September 13, 2009

Asas Rangkaian

Asas Rangkaian


Aktiviti 1 : Konsep Asas RangkaianRangkaian komputer adalah koleksi sejumlah komputer yang boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui media yang di kongsi. Sebelum pembangunan teknologi rangkaian, komputer-komputer peribadi adalah terasing diantara satu sama lain, melainkan ianya dihubungkan dengan komputer Kerangka Utama (Main Frame).

Thursday, June 25, 2009

Internet dan WWW

Internet dan www


Aktiviti 1 : Pengenalan Kepada Internet

Konsep InternetInternet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulunya digunakan berasingan dapat berhubung terus dengan host-host atau komputer-komputer yang lain.Definisi yang lain adalah, Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar dimana setiap penduduk memiliki alamat ( Internet address ) yang dapat untuk berkirim surat atau maklumat. Jika kita ingin mengelilingi dunia, di atas alam siber atau media telekomunikasi. Jalur lambatnya menggunakan talian telefon, dan jalur cepatnya menggunakan talian leased atau ISDN.