Monday, June 24, 2013

Konsultasi Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Pelaksanaan KIK berasaskan Kitaran Deming (PDCA).

Maklumat lanjut sila rujuk http://drhadi-kik69.blogspot.com/

Enam Prinsip Strategi Lautan Biru

Prinsip Formasi

  • Membina semula sempada pasaran
  • Fokus keseluruhan dan bukannya nombor
  • Jangkauan merentasi permintaan sedia ada
  • Turutan strategi yang tepat

Prinsip pelaksanaan
  • Mengatasi halangan organisasi
  • Membina pelaksanaan menjadi strategi