Friday, June 25, 2010

Asas Multimedia

Konsep dan Kepentingan


Dari perspektif bahasa, multimedia berasal daripada dua perkataan iaitu ”multi” dan ”media”.

• Multi merujuk kepada pelbagai atau lebih daripada satu.

• Media merujuk kepada medium atau alat-alat yang digunakan sebagai saluran komunikasi.


Oleh itu, dari perspektif bahasa multimedia merujuk kepada penggunaan lebih dari satu medium sebagai saluran komunikasi atau menyampaikan maklumat.