Sunday, September 13, 2009

Asas Rangkaian

Asas Rangkaian


Aktiviti 1 : Konsep Asas RangkaianRangkaian komputer adalah koleksi sejumlah komputer yang boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui media yang di kongsi. Sebelum pembangunan teknologi rangkaian, komputer-komputer peribadi adalah terasing diantara satu sama lain, melainkan ianya dihubungkan dengan komputer Kerangka Utama (Main Frame).